Den svenska drömmen

Här är CUF:s kampanj, Den svenska drömmen!

Den svenska drömmen är en modern kampanj med internationell inspiration, och med fokus på integration. Kampanjen tar avstamp i en inkluderande svenskhet som ifrågasätter de politiker som fortsätter tjata om svenska värderingar, med en tydlig liberal utgångspunkt.

I Sverige har integration ur just detta perspektiv kommit att diskuteras allt mer och mer. Vad är svenskhet? Vad är svenska värderingar? Vad är ingångsvärdena när man diskuterar integration i Sverige? Hundratusentals flyktingar har kommit till Sverige för att söka lyckan och för att starta nya liv, långt ifrån krig och förtryck. Det är diskussionen om hur vi bäst integrerar dessa nyanlända svenskar i vårt samhälle. Med inspiration från svenska statsvetare, ekonomer och tänkare har vi tittat på framgångsrika internationella exempel för att skapa en tydlig, liberal och modern vision om hur vårt Sverige ska se ut. Medan andra partier och ungdomsförbund talar för att slå vakt om svenska värderingar menar vi att svenskheten måste omdefinieras. Vad som gör dig svensk bör inte handla om varifrån du kommer, utan vart du är på väg. Det ska inte handla om din etniska härkomst eller religiösa tillhörighet, utan om du är redo att bidra till det svenska samhället och bana vägen framåt.

2015 kom det över hundratusen flyktingar till Sverige, något som fick systemen att knaka rejält. Men regeringen svarade med att stänga Sveriges gränser, inte med att uträtta reformerna som krävs för att integrera de nyanlända svenskar som kommit hit från krig och förtryck. Det är en snabblösning som inte angriper roten till problemen. Många kommer fortfarande stå utanför arbetsmarknaden, och därmed utanför samhället. Höga trösklar till arbetsmarknaden, regelkrångel och uteblivna arbetstillstånd gör det omöjligt för människor att arbeta och göra rätt för sig, även om de vill. Vi vill skapa ett annat Sverige. Där trösklarna till jobb, bostad och ett bra liv är låga. Där individen står i fokus, eftersom det bara är när människor mår bra som vi kan bygga ett välmående land. Vi vill ge förutsättningar för att varje individ ska kunna vara sin egen lyckas smed.

I dagens Sverige går systemen före människan. Ändå talar regeringen mest om klyftor. Men den största klyftan i dagens Sverige är mellan de som har arbete, och de som inte har det. Både ungdomar och invandrare är av socialistiska system diskriminerade på arbetsmarknaden. Människor kommer ikläm på grund av system som gått ur tiden, system som får går före människan. I vårt Sverige är det offentliga till för att tjäna sin befolkning, inte tvärtom. Menar vi allvar med mångfald måste vi också tillåta människors olikheter, så länge de vill vara en del av landet Sverige.

Svenskhet idag diskuteras ofta ur en förlegad, konservativ synvinkel, anpassad för ett homogent land. Tänk dig ett Sverige där svenskheten är öppen för alla. Där du är svensk när du har ett svenskt medborgarskap, oavsett var du är född. Där det inte handlar om var du kommer ifrån, utan om vart du vill komma.

Vi vill istället skapa den svenska drömmen. Ett samhälle där alla svenskar kan bidra. Regeringen ägnar i stället all tid åt att försvara “den svenska modellen”, där fackförbund, höga skatter och krångliga regler sätter käppar i hjulet för människor.
Den största politiska striden det här återtiondet står mellan en förlegad sossig, svensk modell och den svenska drömmen. Väljer du också den svenska drömmen? Gör som så många andra – gå med i CUF!