Frihet för alla

Bild

Det är inte bara vi i Sverige som ska omfattas av mänskliga rättigheter – de ska självklart gälla alla människor. CUF vill hjälpa alla de som reser sig mot förtryck och för frihet runt om i världen. Vi vill också ta bort tullmurar, handelshinder och reseförbud. Människor, tjänster och varor ska kunna röra sig fritt i världen. Då bekämpar vi inte bara statligt förtryck, utan också fattigdom och skapar utveckling överallt.

Vi vill: