Miljö

Bild


 

Klimathotet är en av vår tids största utmaningar, men tillsammans kan vi fixa det. Eftersom det berör hela världen, måste också hela världen jobba åt samma håll med samma spelregler. CUF tror inte att politiker kan eller ska bestämma vilka tekniker som ska premieras – vi vill ha teknikneutrala skatter på sådant som skadar klimatet, så att den som skitar ner får betala för sig. Vi tror också att utveckling, inte avveckling, är lösningen på miljöproblemen. Världens fattiga måste få råd att vara miljövänliga.

Vi vill:

  • Att miljölagstiftningen ska skärpas när det gäller miljöbrott.
  • Att det ska vara enkelt och lönsamt att vara miljövänlig.
  • Se en grön skatteväxling, där inkomstskatt, skatter på arbete och miljövänlig verksamhet sänks, samtidigt som den höjs på miljöförstörande verksamheter.
  • Ha mer vind- och vattenkraft, solceller och fordon drivna på förnyelsebara bränslen.