7.5 Bostadsmarknaden

Människor som bor i lägenheter bor idag i hyres- eller bostadsrätt. Ingen av dessa boendeformer innebär att man verkligen äger sin bostad, utan på sin höjd en andel i en förening. CUF tycker att ägande är positivt och tror att människor som äger något kan ta ansvar och får frihet. CUF ser därför positivt på att möjligheten med ägarlägenheter finns. Tyvärr har ägarlägenheter ännu inte etablerat sig på marknaden och vi uppmuntrar därför intressenter att mer aktivt arbeta med ägarlägenheterna.

Vi anser att det skapar en större dynamik på bostadsmarknaden, eftersom det skulle möjliggöra uthyrning där ingen bostadsrättsförening kan sätta käppar i hjulen. Med ägarlägenheter är det möjligt att få längre andrahandskontrakt, som håller över tid och med friare prissättning.

CUF anser att bolånetaket bör slopas. Det har inte lett till en lägre belåning av bostäder, utan snarare till att den som är nyetablerad på arbetsmarknaden har svårt att köpa sin första lägenhet eftersom den inte hunnit spara ihop till ett eget kapital. CUF vill slopa amorteringskravet, som skapar omänskligt höga boendekostnader för vanligt folk. Problemet är i grunden den dysfunktionella hyresmarknaden som tvingar människor att köpa bostadsrätter, inte skuldsättningen i sig. Dessutom anser vi att banker inte borde lösas ut i tider av kris, utan att dess kunder bör göra det i stället, i enlighet med Islandsmodellen.

CUF vill att ränteavdraget successivt på lång sikt trappas ned. I gengäld ska kapitalvinstskatten sänkas. Förutom att förenkla skattesystemet så skulle detta öka incitamenten för sparande.

7.5.1 Marknadshyror

De reglerade hyrorna på den svenska bostadsmarknaden har lett till en enorm svart marknad i de större städerna. Den som vill skaffa sig ett eget boende kan inte få tag på en hyreslägenhet utan får lov att betala svart eller hyra i andra hand för att kunna ha tak över huvudet.

I våra grannländer Norge och Finland har man sedan länge slopat hyresregleringarna. I Sverige är det inte ovanligt att det är dyrare att bo i förorten än i stadskärnorna på grund av regleringen. Det gör också att det skapas ett stort tryck på att omvandla hyresrätter till bostadsrätter.

Om inte marknadshyror införs kommer marknaden inte att tillfriskna. Det riskerar att leda till, exempelvis, att samtliga hyresrätter innanför tullarna i Stockholm försvinner. När staten via regleringar håller priserna nere får det också den effekten att bostadsbyggandet inte tar fart som det borde.

De som bor i eget hus eller bostadsrätt befinner sig på en marknad liksom de som tvingas till svarta affärer eller andrahandskontrakt. Statens uppgift är att stimulera friska marknader och inte cementera sjuka sådana.

7.5.2 Regler och normer för byggnation

I Sverige får man idag knappt göra några ändringar på en byggnad utan bygglov, och att få bygga nytt tar i internationell jämförelse oerhört mycket tid och kraft. Mark ska användas smart och välplanerat. Regleringen av vad som får och inte får göras enligt Plan- och Bygglagen är omotiverat komplicerad och restriktiv, och det går ut över en bostadsmarknad som redan står på knäna. CUF vill lätta upp reglerna kring bygglov och byggrätt, och göra det smidigare att kunna bygga och bygga om i Sverige. Det är inte acceptabelt att staten utan anledning ska lägga sig i hur du målar ditt hus, eller sätta käppar i hjulet för företag som vill bygga bostäder.

Med tanke på att bostadsmarknaden är så pass ansträngd som den nu är, anser CUF att de höga krav som finns på de bullernivåer för bostäder, i synnerhet för de nära flygplatser, ska anpassas. Detta för att möjliggöra att fler bostäder kan byggas i närområden av flygplatser, utan att på så sätt förändra den maximalt tillåtna rörelsekapaciteten per timme negativt.

7.5.3 Reavinstskatt

Reavinstskatten är en stor orsak till de inlåsningseffekter som finns på svensk bostadsmarknad. Många äldre bor idag kvar i villor trots att de ofta vill flytta till lämpligare boende. Om man bott länge så kan reavinstskatten uppgå till väldigt höga summor. CUF vill därför avskaffa reavinstskatten.